+420 595 002 037 hasprunova@seznam.cz

Naše kompletní služby

Ordinace MUDr. Pavly Hasprúnové v Dolní Lutyni nabízí kompletní ošetření chrupu za pomoci moderních vyšetřovacích metod a technologií. Mezi námi poskytované služby patří:

 • Obecná stomatologie pro děti a dospělé

Preventivně léčebná stomatologická péče pro děti a dospělé obecně sestává ze tří posloupně navazujících léčebných fází (Primární, sekundární a terciární preventivní fáze)
V rámci primární fáze, neboli primární prevence se stomatolog zaměřuje zejména na předcházení všech známých druhů onemocnění zubů a dásní.
V případě, že i přes primární prevenci dochází k jakémukoli poškození zubu či dásní, nezbývá než přikročit k fázi číslo dvě, neboli sekundární prevenci. Zde si stomatolog klade za cíl diagnostikovat a nasazením efektivní léčby předejít případnému zhoršení zdravotního stavu pacienta.
Poslední fází je pak prevence Terciární, jejímž cílem je zamezení progresu zubního kazu a snaha o navrácení chrupu do původního stavu.

 

 • Implantologie (Náhrada chrupu)
  Jestliže u pacienta dochází ke ztrátě zubu či jeho části, naše odborné znalosti nám dovolují nahradit chybějící zub zubním implantátem zasazeným do čelistní kosti a po vytvoření pevného spojení s kostí využít zubní implantát pro protetickou práci (pevný můstek), jejíž zhotovení by jinak nebylo možné.

 

 • Endodoncie (Léčba zubních kanálků)
  Endodoncií se rozumí takový léčebný proces, který dovoluje v ústech ponechat i takový zub, který odumřel následkem příliš velkého kazu, zánětu nebo jiných škodlivých vlivů.
 • Dentoalveolární chirurgie
  Pavly Hasprúnová je v rámci své odbornosti oprávněna vykonávat i složitější stomatologické úkony, jako je například extrakce (vytržení, trhání) zubů, resekce, operace cyst, plastické operace na měkkých tkáních dutiny ústní, úpravy protézního lože před zhotovením snímacích náhrad a další výkony, které vyžadují odbornou péči stomatologa-chirurga a které je možné provádět ambulantně.

 

 • Zubní protetika
  Zubní protetika se zabývá náhradou ztracené části zubu, celého zubu, skupiny zubů anebo chrupu jakožto celku za pomoci zubního implantátu.

 

 • Dentální hygiena
  Ani naše stomatologická ordinace se nevyhnula moderním trendům v zubním lékařství a proto i my nabízíme našim pacientům výkon dentální hygieny. Dentální hygiena se zabývá především odstraněním zubního kamene a plaku a eliminací projevů zánětu dásní.
  Zubní hygienik učí pacienty jak o své zuby efektivně pečovat i doma a tak velice přispívá k všeobecné prevenci zubního kazu.

 

 • Záchovná a estetická stomatologie
 • Bělení zubů
 • Odstranění zubního kamene